Københavns Taido Dojo

Copenhagen Taido Dojo

Betingelser

Ved indmeldelse i Københavns Taido Dojo (KTD) via Athliit.com tilkendegiver det registrerede medlem, eller værgen for det registrerede medlem, sig indforstået i følgende regler/betingelser, som er gældende i Københavns Taido Dojo:


 • Medlemskab kan og skal opsiges via afmelding fra betalingssystemet på Athliit.com. Opkrævning af månedligt kontingent sker automatisk efter indmeldelse via hjemmesiden.
 • Medlemmet er skyldigt kontingent indtil en opsigelse er registreret.
 • Medlemmet skal endvidere indberette udmelding til en instruktør eller medlem af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan beslutte at inddrive skyldigt kontingent ved inkasso.
 • Hvis kontingentet forhøjes, kan et medlemskab opsiges umiddelbart uden varsel af medlemmet.
 • Medlemmet er indforstået med at deltagelse i træning sker på eget ansvar. KTD, eller enkeltpersoner herfra, kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader eller uheld under træning. Alle elever opfordres til at tegne en ulykkes forsikring med dækning for ’farlig sport’ (blot hvis uheldet skulle være ude).
 • I KTD forventes alle, såvel nye som øvede elever og instruktører, at udvise god og venlig opførsel. Vi er venlige og hjælpsomme overfor hinanden, og lægger vægt på at atmosfæren i dojoen/undervisningslokalet er inkluderende og positivt, så alle få en god oplevelse, lærer nyt og oplever kammeratskab i KTD.
 • Alle elever skal følge KTDs etikette for opførsel i Dojoen/Træningslokalet. Herunder ikke at benytte fodtøj eller mobiltelefon i dojoen (dette gælder også forældre/tilskuere), hilse ved ind og udgang af lokalet samt hilse på instruktører og medelever ved start og slut (rei). Voldelig eller asocial opførsel, samt mobning, medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Alle elever skal følge og efterleve instrukser og anvisninger fra KTDs trænere under træningen. Udeladelse heraf vil i gentagne tilfælde føre til bortvisning.
 • Anvendelse af Taido teknikker eller undervisning i Taido på egen hånd er ikke tilladt for elever.
 • Ved indmeldelse i KTD giver elever > 18 år, samt forældre/værger for elever < 18 år tilladelse til at fotos optaget af instruktørerne under træning.
 • Medlemskontingent, samt afgifter for graduering, skal forfalde rettidigt – uanset om man deltager i træningen eller ej, så længe man er medlem i KTD.
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk